x 問題反饋
阿尔及利亚杯 2018-01-16 00:20

7531
圣罗拉 1 - 0
(半 0-0)
塞堤夫
6822

比賽開始

全場結束

比賽中止

傷停補時

進球

圣罗拉

進球

塞堤夫

進球取消

圣罗拉

進球取消

塞堤夫

點球

圣罗拉

點球

塞堤夫

重罰點球

圣罗拉

重罰點球

塞堤夫

點球罰失

圣罗拉

點球罰失

塞堤夫

點球取消

圣罗拉

點球取消

塞堤夫

角球

圣罗拉

角球

塞堤夫

角球取消

圣罗拉

角球取消

塞堤夫

進攻

圣罗拉

進攻

塞堤夫

危險進攻

圣罗拉

危險進攻

塞堤夫

球門球

圣罗拉

球門球

塞堤夫

擲界外球

圣罗拉

擲界外球

塞堤夫

任意球

圣罗拉

任意球

塞堤夫

危險任意球

圣罗拉

危險任意球

塞堤夫

犯規

圣罗拉

犯規

塞堤夫

紅牌

圣罗拉

紅牌

塞堤夫

紅牌取消

圣罗拉

紅牌取消

塞堤夫

黃牌

圣罗拉

黃牌

塞堤夫

黃牌取消

圣罗拉

黃牌取消

塞堤夫

兩黃變一紅

圣罗拉

取消兩黃變一紅

圣罗拉

兩黃變一紅

塞堤夫

取消兩黃變一紅

塞堤夫

射門

圣罗拉

射門

塞堤夫

射正球門

圣罗拉

射正球門

塞堤夫

射偏球門

圣罗拉

射偏球門

塞堤夫

射中門框

圣罗拉

射中門框

塞堤夫

8 10

換人

圣罗拉

6 11

換人

塞堤夫

越位

圣罗拉

越位

塞堤夫

比賽暫停

主隊
客隊
0
0

中場休息

主隊
客隊
0
0

0

主隊
客隊
0 0
0 0

0

主隊
客隊
0
0
即時(全場) 初盤(全場)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
即時(半場) 初盤(半場)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 • 事件直播
 • 文字直播
 • 今日情報
 • 數據對比
 • 出場陣容

比賽尚未開始,敬請期待!!!

開賽時間:2018-01-16 00:20
输赢盘情報 大小球情報 賽果情報 當天完場情報
圣罗拉 0 0 0 0 0
塞堤夫 0 0 0 0 0
 • 進攻

  0
  0
 • 危險進攻

  0
  0
 • 球權%

  0
  0
 • 射門
  0
  0
 • 射正球門
  0
  0
 • 任意球
  0
  0
 • 危險任意球
  0
  0
 • 球門球
  0
  0
 • 越位
  0
  0
 • 犯規
  0
  0
 • 點球
  0
  0
上半場
圣罗拉 0 0 0 0 0
塞堤夫 0 0 0 0 0
下半場
圣罗拉 0 0 0 0 0
塞堤夫 0 0 0 0 0
替補
替補
聊天室